Backup! Hvor viktig er det for din bedrift?

Vi blir stadig kontaktet av kunder som lurer på om det er vits å sikkerhetskopiere maskinene sine nå som harddiskene har SSD harddisker, og om det er noe vits å sikkerhetskopiere skydata.Vi prøver her å svare på de mest vanlige spørsmålene, og samtidig forklare litt om hva vi kan levere.
Backup

Hvor viktig er det å ha backup?

Backup, eller sikkerhetskopiering som det heter på norsk, kan ha stor betydning for en bedrift den dagen behovet melder seg. I små og mellomstore bedrifter kan det ha stor verdi å kunne gjenopprette filer og informasjon som har gått tapt.

Hvorfor bør bedriften ha backup?

1. Uhell kan skje!
Hvis en bruker klarer å slette en fil eller mappe med ett uhell, kan mange timers arbeid være tapt.

2. Maskinvare varer ikke evig!
PC-er, servere og annet teknisk utstyr har en begrenset levetid. Man vet aldri når teknisk utstyr plutselig tar kvelden.

3. Trusler fra internett!
Det er ikke uvanlig at svindlere benytter løsepengevirus. Det vil si at de kommer seg inn på en maskin og krypterer innholdet. Dersom man ønsker tilgang til sin egen data igjen må man kjøpe seg ut av det. Med backup kan denne bare legges tilbake, og svindleren har tapt!

Vi leverer backup til alle plattformer, uavhengig om det er PC, Server, Windows, Apple eller Linux.
Alle dataene blir lagret på to datasentre i Norge. Vår backup er også godkjent for Norsk Helsenett.

Er det vits å ta backup av skytjenester?

Svaret er et rungende JA! Det er kjempe viktig!

Vår cloud backup fyller tomrommet mellom der skyleverandørens ansvar slutter og kundens ansvar begynner. SaaS-leverandører har ingen plikt til å gjenopprette data hvis de går tapt, noe som utsetter deg for økt risiko for immaterielle tap og manglende etterlevelse av lover og regler.
Vi leverer backup til Office 365 (OneDrive, SharePoint og Exchange Online) og Google Apps for Work (Google Drive og Gmail).

Med cloud backup SaaS sikkerhetskopiering av data får bedrifter mange muligheter til enkelt å konfigurere, administrere og planlegge all nettbasert sikkerhetskopiering fra det samme intuitive grensesnittet, samtidig som lover og regler etterleves.

Med andre ord skydataene dine er uvurderlige, de må beskyttes, og kommer ikke til å beskytte seg selv.

Fordeler med vår SaaS-løsning for sikkerhetskopiering

– Fullstendig sikkerhetskopiering, gjenoppretting og arkivering for Office 365, Google Suite.
– Minimer risiko med full datasynlighet, tilgang og samsvarskontroll på tvers av SaaS-tjenester.
– Søk, samle inn og oppbevar data på en enkel måte som støtter opp om juridiske krav og krav til etterlevelse.
– Valg av frekvens og tetthet for sikkerhetskopiering på datakilde-etter-datakilde-basis, noe som sikrer databeskyttelse så lenge det er nødvendig for etterlevelse og virksomhetskontinuitet.
– Med samlet søk er det mulig å finne filer på tvers av alle brukere, enheter og skybaserte programmer.
– Alle data er trygt lagret og kryptert, slik at uautoriserte brukere nektes tilgang.
– Data er alltid tilgjengelig, også etter at SasA/PaaS-abonnementer er avsluttet.
– Vi har all data lagret på 2 datasentre i Norge (Om ønskelig har vi mulighet for å ta backup til Azure).
– Datasentrene er ISO sertifisert og godkjent for lagring på Norsk Helsenett og er bemannet 24/7/365 med vakthold fra Nokas.

Hvor vanlig er SaaS datatap?

Ifølge Forbes Magazine kjører nå 69 % av foretakene programmer eller infrastruktur i skyen, likevel:

– 32 % av brukere rapporterer at data går tapt fra sky eller SaaS-programmer.
– Leverandører av skybaserte programmer utarbeider serviceavtaler som fritar dem fra forpliktelser knyttet til tap av kundedata.

SaaS-leverandører er raske til å peke på at deres data sikkerhetkopieres på flere spredte datasentre på en pålitelig måte, noe som beskytter mot de vanligste årsakene til nedetid, medregnet strømbrudd, naturkatastrofer og programfeil. Men her slutter også beskyttelsen. Utover dette (når for eksempel et datafelt er overskrevet av en sluttbruker) har foretakene selv ansvar for å sikre og gjenopprette data de har overlatt til en offentlig sky.
Det er her vår cloud backup kommer inn.

Hovedandelen av skyleverandører sikkerhetskopierer kundedata, men kun for sitt eget rettsvern og ikke for at du skal få ro i sjelen. SaaS-leverandører spesialiserer seg ikke i sikkerhetskopiering, så hvis de ved et uhell skulle miste dine data, er de sikret mot erstatningsansvar gjennom serviceavtalene sine. Med andre ord, du bærer ansvaret alene. Ta kontroll over dataene i skybaserte programmer med cloud backup fra Power IT AS.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om backup i dag!

Forbes

Ta kontakt med oss!

Power IT har dyktige konsulenter med bred kompetanse på flere områder og er alltid tilgjengelige for deg.